Jste zde

Kdo jsme

Oznamujeme všem členům a přátelům klubu, že vzhledem k pandemické situaci a omezení většiny činností v celé republice byla činnost klubu na rok pozastavena.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání, až to situace dovolí.                                                                                                                            Výbor klubu

 

 

 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. je otevřeným, nepolitickým občanským sdružením s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

Asociace byla založena v roce 1991 a navázala na dlouholetou práci Komise rodičů tělesně postižených dětí. Registrace Asociace byla provedena u Ministerstva vnitra 23.7. 1991 a jejím ústředním sídlem je Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8-Karlín. Statutárními zástupci jsou předsedkyně a ředitelka.

Nejvyšším orgánem Asociace je valná hromada,složená z volených delegátů klubů. Valná hromada každoročně určuje koncepci činnosti a rozvoje Asociace, odvolává a volí Republikový výbor ARPZPD v ČR a Republikovou revizní komisi ARPZPD v ČR. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, která schvaluje veškerou činnost klubu, volí a odvolává výbor klubu Asociace a revizní komisi klubu Asociace.

(převzato z www.arpzpd.cz)

Klub, jehož logo je "Handicapované děti Jesenicka" vznikl v prosinci 2014, jako pobočný spolek Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR. Naším cílem je sdružování rodin s handicapovaným dítětem, vytvořit pro děti možnost trávit volný čas mezi přáteli prostřednictvím setkávání, výletů a dalších volnočasových aktivit. Pro rodiče plánujeme přednášky, setkávání se vzájemným předáváním rad a zkušeností a do budoucna také odlehčující pobyty a asistenční služby. 

 

V současné době v rámci pravidelné činnosti probíhá ve Středisku volného času Duha Jeseník každé úterý dopoledne mezi 8 až 10 hodinou Klub rodičů. Nepravidelné akce (výlety, muzikoterapie, kanisterapie, návštěvy bazénu, fitka,...) probíhají podle plánu činnosti a pozvánky jsou pravidelně zveřejňovány na našich stránkách před každou akcí.