Jste zde

Přehled akcí 2016

24.01.2016 - Návštěva hasičů v Jeseníku 

31.01.2016 - Procházka na Bobrovník

14.02.2016 - Cvičení ve Fitku

18.02.2016 - Arte v Duze

28.02.2016 - Kuželky

13.03.2016 - Odpoledne s terapiemi

20.03.2016 - Cvičení ve Fitku

03.04.2016 - Dubnový bazén

24.04.2016 - Výšlap na Čertovy Kameny

08.05.2016 - Projížďka na koních v Černé Vodě

22.05.2016 - ZOO na Svatém Kopečku

05.06.2016 - Den dětí na faře

15.06.2016 - Den sociálních služeb

25.-26.06.2016 - Víkendový pobyt

03.07.2016 - Bazén Česká Ves

24.07.2016 - Zlatorudné mlýny

8.- 12.08.2016 - Prázdninový terapeutický program

14.08.2016 - Srpnový bazén

28.08.2016 - Rejvíz

25.09.2016 - Pradědovo muzeum

16.10.2016 - Faunapark a bazén v Lipové Lázních

22.10.2016 - Beseda o aloe vera a soutěž v kuželkách

celoročně   - Klubová činnost rodičů

10.11.2016 - Terapie v Duze

27.11.2016 - Adventní koncert

18.12.2016 - Vánoční večírek

Vánoční večírek

V neděli 18.12. si děti užily. V pronajatém sále Kulturního domu v Písečné jsme trochu opožděně přivítali Mikuláše s jeho družinou a děti přijelo pobavit Divadélko malé Bo z Javorníku. Pro všechny bylo nachystáno malé občerstvení a proběhl pokus o zpívání koled. Děti si program velice užily. Večer odjížděly unavené a utancované. Děkujeme mnohokrát obci Písečná za bezplatný pronájem Kulturního domu.

Adventní koncert

Každou neděli probíhají v evangelickém kostele v Jeseníku adventní koncerty, které mají již několikaletou tradici a mívají velkou návštěvnost. Farní sbor Českobratrské církve evangelické se rozhodl, že výtěžek těchto koncertů bude tentokrát věnován na činnost našeho klubu. Abychom aspoń nějakým způsobem vyjádřili své poděkování za podporu našeho klubu, připravili jsme pro posluchače koncertů malá vánoční přání a drobné dárečky (přívěsky z Fimo hmoty). S naší činností se přítomní mohou seznámit na vývěsce s fotografiemi z našich akcí.

Děkujeme Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Jeseníku, všem účinkujícím a všem, kteří adventní koncerty navštívili - do kasičky se pro náš klub vybralo krásných 42.000,- Kč.

 

Terapie v Duze

V listopadovém nepříjenmém počasí jsme se rozhodli uspořádat pro děti akci v teple. SVČ Duha nám poskytlo prostory svých kluboven, ve kterých jsme pro děti nachystali arteterapii s naší terapeutkou Irenkou a bubnování, které vedla ředitelka SVČ Duha paní Fačevicová. Děti chodily potupně - podle toho jak jim končilo ve škole vyučování, terapie tak byly téměř individuální, což je pro některé děti velkou výhodou.

Klubová činnost rodičů

Každé úterý během celého školního roku probíhá ve SVČ Duha Jeseník v klubovně č. 3 dopolední klub pro rodiče. Využíváme chvilek, kdy jsou děti ve škole a při kávičce rozebíráme problémy, které nás během roku potkávají, vzájemně si radíme, plánujeme akce pro děti na další období a bavíme se různorodou činností, např. arteterapií. Takto vyrábíme část vánočních dárků pro děti, vánoční přáníčka i dárky, které budeme rozdávat jako poděkování lidem na adventních koncertech v evangelickém kostele. V letošním roce výtěžek z těchto koncertů bude věnován na naše konto. Děkujeme.

Beseda o aloe vera a soutěž v kuželkách

Tentokrát jsme se sešli na besedě o aloe vera bez dětí. Je by asi výrobky firmy Dermatest moc nezajímaly. Přednést o účincích této zázračné rostliny a výrobků z ní nám přišla Šárka Lysková. Mladá paní, se kterou jsme se poznali coby dobrovolnicí na našem víkendovém pobytu v Bělé pod Pradědem. Většinu rodičů nabízené výrobky zaujaly. Problémem však pravděpodobně bude jejich vysoká cena. 

Po přednášce se rodiče rozdělili do dvou skupin, které proti sobě sehrály soutěž v kuželkách. Výkony byly velice rozpačité, ale všechny hra bavila - a to je nejdůležitější. 

Faunapark a bazén v Lipové Lázních

Tuto neděli jsme se vypravili do nedalekého okolí. Nejdříve jsme navštívili Faunapark v Lipové Lázních, kde jsme kromě velkého počtu papoušků viděli také např. klokany a mládě tygra. Byla celkem velká zima, takže návštěva bazénu v hotelu Helios, která následovala, byla velice příjemnou záležitostí.

Pradědovo muzeum

Poslední zářiovou neděli jsme si udělali výlet do Pradědova muzea v Bludově. Na místo nás dopravil objednaný autobus a protože zase konečně hřálo sluníčko, všech 32 účastníků si výlet užilo.

Rejvíz

Trampolíny na Rejvízu u chaty Orlí vrch jsme měli dopředu zamluvené, takže hned po příjezdu se šlo na věc. Děti vypadaly spokojeně a k výkonu se odhodlaly i některé maminky v jejichž podání jsme viděli i nějaké to salto. Tatínkové se na trampolínu nějak nehrnuli, ale střílení z luku - to jim šlo. Po takovéto fyzické námaze jsme se museli občerstvit v místní restauraci. Na dračku šla česnečka a u dětí většinou zvítězila Kofola.

 

Srpnový bazén

Tentokrát nás na bazén přišla jen hrstka. Ti, kteří se zůčastnili tak mohli využít velkou plochu bazénu jen pro sebe. Děti byly spokojené, protože se podívaly i do "velké vody", což by jim rodiče při zaplněném bazénu asi nedovolili.

 

Prázdninový terapeutický program

V týdnu od 8. do 12. srpna proběhl v prostorách ZŠ Písečná Prázdninový terapeutický program pro děti. Program uspořádal náš klub ve spolupráci s obcí Písečná a se ZŠ a MŠ Písečná. Pro děti byly naplánovány různé výlety, terapie, návštěva jeskyně,... 

Velký podíl na přípravě celého prázdninového programu měla naše členka paní Eva Martinková, která zajistila obsah programu i asistenty pro děti a vedoucí družstev. Výbor klubu se podílel hlavně na zajištění financí na celou akci. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat našim sponzorům městu Jeseník, Nadaci ČEZ a nadaci Dětský mozek, bez kterých by program nemohl proběhnout.

     

Zlatorudné mlýny

První prázdninovou akcí byl výlet na Zlatorudné mlýny u Zlatých hor. V době prázdnin a dovolených nebla účast veliká, ale ti, kteří se zúčastnili spolu prožili pěkné odpoledne a snad se něčemu i přiučili.

Bazén Česká Ves

Víkendový pobyt

Poslední víkend tohoto školního roku jsme se rozhodli strávit společně v přírodě. Pronajali jsme si chatkový tábor Ekojógy v Bělé pod Pradědem a na oba dny zajistili pro děti různé terapie. V sobotu to bylo rehabilitační cvičení, bubnování a odpoledne muzikoterapie. V neděli čekala děti arteterapie a po obědě canisterapie. Obědy jsme měli zajištěné v nedalekém penzionu U Julka. Celou tuto akci jsme zvládnli v pohodě také díky bezva dobrovolníkům Lucce, Šárce a Štěpánovi. Jim i všem terapeutkám děkujeme.

Den sociálních služeb

Ve středu 15.6.jsme se poprvé zúčastnili Dne sociálních služeb, který probíhal na náměstí v Jeseníku. Prezentovaly se zde organizace, které v našem regionu nabízejí pomoc lidem postiženým, sociálně vyloučeným, seniorům,...Snažili jsme se v okolojdoucích vzbudit zájem o naši činnost,nejprve jsme jim zabubnovali a pak nabízeli perníčky s motivem panáčka nebo panenky z našeho loga.

Den dětí na faře

Letos jsme Den dětí uspořádali na farní zahradě Českobratské církve evangelické v Jeseníku, kterou nám zapůjčila paní farářka Mgr. Daniela Havirová, za což jí velmi děkujeme. Parta Janitovi, Gruchalákovi, Krčmovi a Benčíkovi připravila pro děti několik soutěžních disciplín, po jejichž splnění děti dostaly sladkou odměnu. Jako překvapení pro nás paní Torčíková upekla velice dobrý dort, který ozdobila motivy našeho logem. Na závěr jsme měli připravené ohniště k opékání buřtů, ale překvapil nás déšť. Někteří stateční si buřty opekli i tak, ale někteří to vzdali a odjeli domů. 

 

ZOO na Svatém Kopečku

V neděli 22.5.  v 8 hod. ráno jsme se vypravili objednaným autobusem do ZOO na Kopečku u Olomouce. Všechny děti cestu autobusem snášely kupodivu velice dobře. Malou přestávku jsme měli pouze v Zábřeze u benzínky. V ZOO bylo celkem hodně lidí, proto jsme nechodili spolu jako skupina, ale rozdělili jsme se. Každé dítě tak mohlo strávit víc času u výběhu, který ho nejvíc zajímal. Celý den bylo veliké horko, proto na zpáteční cestě některé děti únavou usnuly. Zpět do Jeseníku jsme se dostali okolo 16 hod.

Projížďka na koních v Černé Vodě

I tentokrát jsme měli velké obavy, abychom projížďku na koních nemuseli kvůli špatnému počasí odvolat. Nakonec to ale vyšlo - bylo sice pod mrakem, ale celkem teplo a naštěstí déšť nepřišel. Děti byly už delší dobu natěšené, takže zrušit akci by bylo škoda. Zázemí jsme opět našli v hotelu Černá Voda, kde se o nás vždy pěkně postarají. Tentokrát pro děti, jako překvapení, nachystali palačinky se šlehačkou, za což mnohokrát děkujeme. Jízda na koních měla, u dětí jako vždy úspěch. Každé se dožadovalo opakování jízdy. A proč ne? Všechny děti se svezly dvakrát.

Výšlap na Čertovy Kameny

Pro nepříznivé počasí tato akce neproběhla.

Dubnový bazén

V letošním roce poprvé - plavání na bazéně v lázních.

Cvičení ve Fitku

V neděli odpoledne se opět pár cvičenců sešlo ve Fitku. Na programu byly trampolínky, velké míče a padák.

Odpoledne s terapiemi

Naše první letošní akce s terapiemi proběhla v zapůjčeném Klubu důchodců. Ve dvou celkem velikých místnostech proběhla arteterapie a muzikoterapie. V arteterapii jsme se zaměřili na Velikonoce a vytvářeli motýlky a vajíčka, které jsme stužkou zavěšovali na větvičky ozdobené krepovým papírem. Muzikoterapie tentokrát proběhla trošku jinak - děti, které hůře udrží pozornost ji měly individuální a ostatní děti ve skupinkách.

Kuželky

Tak jsme tentokrát vyzkoušeli hrát kuželky. Dospělé by to určitě bavilo, ale díky dětem, které byly hrou uchváceny, se téměř nemohli dostat na dráhu. Nevadí, děti se pobavily a dospělí si někdy mohou jít zahrát sami. 

Arte v Duze

Během jarních prázdnin se v dílničce v Duze sešly některé děti, které si chtěly dokončit své výrobky z hlíny, na jejichž výrobě začaly minulý rok na akci v Lipové. 

Cvičení ve Fitku

Začátek jarních prázdnin jsme zahájili cvičením ve Fitku. Děti milují trampolínky i velký prostor, který jim nabízí možnost pořádně se vyběhat a vyřádi.

Procházka na Bobrovník

Poslední lednovou neděli jsme si udělalli pěší výlet na Bobrovník. Původně bylo v plánu vzít s sebou boby a trochu děti povozit, ale příroda byla proti nám. Přišla obleva a během pár dní nebylo po sněhu téměř památky.

Návštěva hasičů v Jeseníku

Tak jako loni, první akcí letošního roku byla návštěva Jesenických hasičů. Mezi našimi členy přibylo hodně chlapců, tak by bylo škoda je o prohlídku těch obrovských aut připravit. Však také všechny děti vyzkoušely, jak se sedí za volantem a že není tak úplně jednoduché se nahoru do kabiny vozu dostat. Téměř všechny děti chtěly také vyzkoušet hasičskou helmu a dýchací přístroj.