Jste zde

Přehled akcí

22.01.2017 - Cvičení s rehabilitační sestrou

19.02.2017 - Cvičení s muzikou

26.03.2017 - Koupání v hotelu Helios

23.04.2017 - Výlet do ZOO v Ostravě

20. - 21.05.2017 - Víkendový pobyt v Račím údolí

18.6.2017 - ZOO Ostrava

20.6.2017 - Den sociálních služeb

25.6.2017 - Den dětí na ranči

23.7.2017 - Výšlap na Čertovy kameny

27.8.2017 - Vycházka do lázní

23.-24.9.2017 - Víkendový pobyt v Bělé pod Pradědem

22.10.2017 - Nedělní koupání

05.11.2017 - Cvičení s Irčou

17.12.2017 - Vánoční večírek

 

Vánoční večírek

Tak jako v každém roce i letos byla poslední akcí vánoční besídka. Využili jsme dobrodiní zastupitelů obce Písečná, kteří odhlasovali, že pronájem Kulturního domu pro nás bude bezplatný. Pro děti jsme připravili balíčky se sladkostmi a malý dárek (foto z některé akce v rámečku). Pobavit nás tentokrát přijeli členové pěveckého sdružení Tap - Týda z Loučné nad Desnou. Pro děti, rodiče i účinkující bylo připraveno malé občerstvení. Všichni společně jsme si tak mohli užít příjemné odpoledne.

Cvičení s Irčou

Tentokrát nás přišlo opravdu jen pár. Tzv. "zdravé jádro". Ostatní snad využili pěkného, slunečného dne k procházkám a nadýchání čerstvého vzduchu.

Nedělní koupání

V neděli 22.10. těsně před polednem jsme využili pozvání na bazén ve Ville Regenhart. Návštěva bazénu nám byla poskytnuta jako sponzorský dar, za což vlastníkům děkujeme. Tento bazén navštívili mnozí z nás poprvé. Je velice pěkný, ale dost malý, takže nám tentokrát přišlo vhod, že některé děti skolila angína a jiné nemoci. 

Víkendový pobyt v Bělé pod Pradědem

Letošní počasí nás ubíjí. Místo Babího léta pro nás na víkendový pobyt nachystalo opět zimu a déšť. Nenašel se žádný odvážlivec, který by chtěl přenocovat v chatce. Naštěstí nám byly k dispozici pokojíčky v sousedství vytápěné klubovny. Využilo je pár rodin, ostaní se rozhodli na noc odjet domů. Na programu byla v sobotu muzikoterapie s naší stálou terapeutkou Babetou, místo večerního ohně se vuřty opekly na kamnech v kuchyni a zazpívali jsme si v teple klubovny. V neděli naše děti čekala canisterapie a pak už jen oběd U Julka. Po oba dny se snažili děti zabavit instruktoři z najaté firmy (Pepa, Lenka, Jana a Kuba). 

Vycházka do lázní

Ani vycházka do lázní neproběhla s velkou účastí. Většina rodičů s dětmi odjíždí na dovolené a navštěvuje vzdálenější rodiny. Ale s tím o prázdninách počítáme. 

Výšlap na Čertovy kameny

Den dětí na ranči

Letošní počasí si s námi pěkně zahrává. Od začátku roku musíme některé akce odvolávat, jiné přemisťovat na jiné termíny....prostě jednat operativně. A tak se stalo, že nám oslava Dne dětí vyšla až téměř na konec školního roku. Protože rádi zkoušíme nové věci, tentokrát jsme si domluvili pronájem prostor na Ranči Orel v České Vsi, kde jsme si zároveň pro děti objednali projížďky na koních. Překvapením pro děti bylo pronajmutí obrovské nafukovací skluzavky. Majitelka ranče nám prostor pronajala bezplatně, za což jí velice děkujeme.

Den sociálních služeb

Přes to, že náš klub zatím žádné služby neposkytuje, rozhodli jsme se i letos trochu se zviditelnit na Dni sociálních služeb, který probíhal tak jako loni na náměstí v Jeseníku. V obrovském stanu, kde každá organizace měla možnost představit svou činnost,jsme i my zaujali své místo. Letos jsme místo perníčků vyrobili vizitky, rozdali pár přívěsků z Fimo hmoty a dětem, které správně odpověděly na některou otázku týkající se zdravotně postižených, jsme rozdávali nafukovací balónky. Pozdravit nás přišli za město paní místostarostka Zdeňka Blišťanová a vedoucí Odboru sociálních věcí pan Jiří Kovalčík. Je velice příjemné slyšet od těchto lidí, že naši činnost považují za užitečnou.

ZOO Ostrava

Tak jsme se konečně dočkali. Poté, co jsme první termín návštěvy ZOO museli odvolat kvůli čerstvě napadanému sněhu, jsme se konečně rozjeli do ZOO v Ostravě. Autobus byl zcela obsazený, což nás pořádající velice těšilo. Užili jsme si spolu pěkný den. Kromě spousty zvířátek děti ocenily i projížďku ZOO vláčkem a možnost krmení malých koziček v jejich výběhu. Také stánky s občerstvením jsme samozřejmě nevynechali. A domů jsme dorazili pěkně unavení.

Víkendový pobyt v Račím

údolí

Letošní počasí nám předvádí "psí kusy". Při plánování víkendového pobytu a jeho zajišťování (už někdy v zimě), jsme měli zato, že konec května už musí být co se týče počasí SUPER. "No to tedy byl." Koncem dubna ještě sněžilo a květen nebyl o moc lepší. Naplánovaná akce sice proběhla. I účast byla celkem dobrá. Pár odvážlivců, kteří přenocovali v chatkách však ráno drkotalo zuby padla snad i nějaká silnější slova. Jedno velké pozitivum však akce přinesla. Seznámili jsme se s prima lidmi, které nám přidělila agentura zajišťující program. Tito snášeli vrtochy počasí i našich dětí a se vším si poradili. Všem statečným účastníkům pobytu HIP HIP HURÁ!!

Akci velkou měrou sponzorovalo město Jeseník

Cvičení s rehabilitační sestrou

Pro velkou nemocnost dětí tato akce neproběhla.

Cvičíme s muzikou

Tato akce také neproběhla pro nemocnost dětí i muzikoterapeutky.

Koupání v hotelu Helios

První letošní akce, která konečně vyšla!! 

Výlet do ZOO v Ostravě

Bohužel i další naplánovanou akci jsme museli odvolat. Překvapila nás nečekaná sněhová nadílka, která znesnadnila cestování. Akci zopakujeme v náhradním termínu.